©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

[Барлығы: 18] - Білім беру бағдарламасы «Физика» пәні бойынша тест спецификациясы 10-сынып

[Барлығы: 18]СұрақЖауапБаллҚосымша нұсқаулық1(a)
Егер тізбекті ешкімнің көмегісіз дұрыс жинаса, онда оған екі балл қойылады.
Қатесі өте аз (бір немесе екі өлшеуіш құралдарды дұрыс қоспау немесе кілт жабық) 1 балды алып тастауға мәжбүр етеді
Қатесі өте көп, бақылаушы тізбекті жинауға көмектессе, онда екі баллды алып тастауға әкеледі.
Бақылаушы кез келген қателерді (оқушы сұрағанда) түзетуі тиіс және бұл туралы емтихан қабылдаушыға есеп береді.

B2[2]

(b)(i)I = 0.11 – 0.145 A (өлшем бірлігі қажет)

және

V = 1.4 – 1.6 V (өлшем бірлігі қажет)

B1(ii)Кедергіні есептеулерді жүздік үлеске дейін жасау қажет

B1


(c)(i)I ұлғаятын бес мәні

B1
Шамамен U-бес тұрақты мәні

B1
I арқылы ондық разрядының бірдей саны

және

V арқылы ондық разрядының бірдей саны

B1[3]


(ii)Жүздік үлеске дейін дұрыс саналған төрт жаңа R мәндер және R бағанасына қойылған

B1
Кестеде дұрыс өлшем бірліктері (санмен өлшем бірліктері қабылданбайды) қойылған

B1[2]

(d)(i)l-ден R

B1
Екі осі белгіленген және өлшеулермен (мысалы R / Ом и l / cм;

B1
Бірінші және соңғы нүктелер кем дегенде 7 см бөлінген

көлденең

және

вертикальB1
≤1 мм –ге дейін барлық нүктелер дұрыс сызылған

B1
дәлірек түзу сызық

B1[5]


(ii)1.Ия
ЖоқB1

График түзу сызықты

және

ортасы арқылы өтеді

НЕМЕСЕГрафик түзу сызықты емес

және

ортасы арқылы өтпейді

B1
2.

графиктің ауытқуын анықтауға жасалынған әрекет

(мысалы, үшбұрыш)C1
мәні (оқушының графигінен)

және

шамалар (Ом / cм)

A1[4]2(a)(i)70 cм3 ≤ VRT ≤ 80 cм3

B1(ii)Алшақ дәлдікпен белгіленген шкала

немесе

майысқан түтік (поршень)

немесе

бөлме температурасы

B1


(b)(i)Молекулалар жылдамдығы азаяды

Қысым азяды

және

поршень қозғала бастайдыB1

B1


[2]


(ii)ауа/пластик әлсіз тасымалдаушы (жылулық)

шприцтің ауасы шыққанша бірнеше минут қажет етедіB1

B1[2]


(iii)4 және 6 cм3 арасында

(a)(i)

қарағанда I шамасы аз

B1


(c)
20 және 30 cм3 арасында

(

a

)(

i

)

қарағанда I шамасы көп

B1


(d)(i)t=100 × (VRT – V0)/(V100 – V0)

немесе

дұрыс есептелген мәндер

C1

A1[2]


(ii)Бір

жұп ұсыныстар мен түсіндірмелер:Шприцтің көлемі үлкен

Аз ғана ондық /пайыздық қателікСуда көбірек ұстауға кететін уақыт

Ауа температурасы күтілетін мәнге жақынырақШприцтің жылуөткізгіштігі жоғары

Ауа температурасы күтілетін мәнге жақынырақАуаның құрғақ екендігіне көз жеткізу

Шарл заңына бағынадыБасқа ұсыныстар

түсіндірмеге сәйкес

B2[2]

(e)(i)Есептелуі V100 – V0

және

өлшем бірліктері

B1(ii)t=–100 × V0 / V100 – V0

C1
Сандық есептеу

және

өлшем бірліктер

A1[2]

(f)(i)Абсолюттік ноль (0 K

қабылданады

)

A1(ii)Молекулалар қозғалысын тоқтатады

немесе

жылдамдық нөлге дейін төмендейді.

B1
Бір-біріне

тым жақын қозғалады.

B1[2]
Балл қою кодыСипаттамаларыC1орнын толтыратын балл:

Егер жауап дұрыс болса, онда автоматты түрде қойылады, мысалы, егер жауап дұрыс болса, жұмысты қарамауға болады; сонымен қатар егер жауап дұрыс болмаса да, шешу жолы дұрыс болса, қойыладыM1әдісі үшін қойылатын (міндетті) балл:

Балл қойылмайды, егер A балы қойылмаса, келесі қойылмайды (B, M немесе C балына дейін).A1дұрыс жауап үшін берілетін балл

B1басында ескерілмеген, бірақ бұл пункт жауапқа әсер ететіндіктен қойылатын қосымша балл

c.a.o.тек дұрыс жауап үшін (өлшем бірлігін қоса)

e.e.o.o.кез келген қате немесе есепке алынбаған

e.c.f.Қатені тасымалдау:

Ереже бойынша арнайы көрсетілмеген жерде балл қойылады, яғни дұрыс жауаптардан бөлек, алдыңғы есептеуге кіретін қателікті ескере отырып, келесіні есептеу. Өлшем бірліктері дұрыс емес, яғни 10-ның дәрежесінде (қуат 10 г = 10 Н / кг шығады, осындай жағдайлар үшін) және көбейткіш бірліктеріндегі қателіктер арифметикалық қателік болып қарастырылады. Өлшем бірлігі дұрыс емес, бірақ есептелген жауабы дұрыс, ереже бойынша, С балын алуы мүмкін, жұмыста есептелуі көрсетілмесе де. Ондық үлестік сан немесе өлшем бірлігі үшін балл алынбайды, мұндай қателер тек сол сұраққа бір рет қана ескеріледі.Үтірден кейінгі таңбалардың саны

нақты берілген жауаптардан басқа, үтірден кейін екі немесе одан да көп сандармен берілуі тиіс. Тек нақты жауап қажет ететін жағдайлар саналмайды. Үтірден кейінгі 2 немесе 3 таңба берілген жауаптар дұрыс дөңгелектенуі тиіс.
?


bash-reference-manual-50.html

bash-reference-manual-55.html

bash-reference-manual-6.html

bash-reference-manual-64.html

bash-reference-manual-9.html